Jumaat, 21 Mei 2010

KLINIK KARANGAN SYARAHAN

KARANGAN SYARAHAN

Pengenalan

Satu daripada jenis karangan yang kerap diuji dalam UPSR ialah karangan syarahan. Karangan jenis ini adalah karangan berformat. Untuk menulis karangan jenis ini, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah:

• kata-kata aluan sebagai hormat kepada hadirin.

• untuk pertandingan menyebut ‘para hakim’.

• Kata-kata aluan dimulakan dengan pengurusi majlis, kemudian diikuti
mereka yang tinggi kedudukannya.

• menyebut ‘para hadirin’ untuk menimbulkan suasana bersyarah .

• kata alu-aluan dianggap pendahuluan, ‘terima kasih’ di akhir syarahan dianggap penutup.

Soalan Perbincangan

Kamu telah menyertai pertandingan syarahan. Tajuk syarahan yang kamu pilih ialah ‘Disiplin Penentu Kejayaan Pelajar’. Tuliskan syarahan kamu itu sengkapnya.

Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.


Langkah 1

Memahami Kehendak Soalan;
Karangan ini menghendaki kamu menulis sebuah syarahan dengan menyatakan sebab dan kepentingan disiplin dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan hidup seseorang terutamanya pelajar.


Langkah 2

Isi Penting dan Kerangka;
Kamu hendaklah menyediakan isi-isi dan kerangka karangan berdasarkan konsep peta minda. Peta minda atau kerangka karangan hendaklah dibuat secara ringkas sahaja. Apa yang penting ialah kamu dapat menyatakan isi-isi penting yang diperlukan untuk menulis ucapan tersebut.

Langkah 3

Menulis Karangan;
Berdasarkan peta minda di atas, anda bolehlah menulis karangan tersebut. Semasa mengarang, binalah ayat-ayat yang betul tatabahasanya supaya kamu tidak kehilangan markah di bahagian ini.


Baca contoh karangan di bawah ini.

Yang saya hormati, Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, dan hadirin sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah ‘Disiplin Penentu Kejayaan.’

Hadirin sekalian,

Tahap disiplin kebanyakan pelajar pada masa kini dikatakan berada pada tahap yang agak membimbingkan. Pelbagai pengaruh negatif telah menggugat disiplin dan ketahanan diri pelajar yang sepatutnya mempunyai tahap disiplin yang tinggi untuk mencapai kejayaan.

Hadirin sekalian,

Untuk mencapai kejayaan, para pelajar mestilah memiliki disiplin yang tinggi. Hal ini, membolehkan para pelajar membina sahsiah yang baik dan sentiasa patuh peraturan-peraturan yang ditetapkan. Justeru itu, para pelajar mampu mengawal diri mereka daripada ancaman pengaruh negatif yang merosakkan.

Selain itu, para pelajar akan terdorong untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Malahan, para pelajar juga tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah, dan lepak. Dengan itu, para pelajar akan dapat membina tingkah laku yang lebih baik dan dihormati oleh masyarakat.

Hadirin sekalian,

Pemupukan aspek disiplin perlu disertai dengan keyakinan dan kekuatan diri pelajar. Oleh itu, para pelajar sepatutnya memperkasakan diri mereka dengan ajaran agama, dan menghindari sebarang bentuk aktiviti yang boleh mendorong mereka melakukan perlanggaran disiplin. Jika para pelajar bersedia dengan sepenuh hati, kejayaan pasti menanti mereka.

Hadirin sekalian,

Daripada hujah-hujah yang telah saya sampaikan, jelaslah bahawa para pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi akan lebih mudah menjulang kejayaan dalam pelajaran dan kehidupan mereka kelak.

Sekian, terima kasih.


Langkah 4


Selepas mengarang, kamu hendaklah membaca semula karangan. Betulkan semua kesalahan tatabahasa dari segi penggunaan perkataan, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda baca, dan ejaan.

Latihan Minggu Ini:

Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Kamu telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. Tajuk syarahan kamu ialah ‘ Rakyat Sihat Negara Makmur’. Tuliskan syarahan kamu itu selengkapnya.

2. Kamu telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan di peringkat daerah. Tajuk syarahan yang kamu pilih ialah ‘ Keluarga Cemerlang, masyarakat terbilang’. Tuliskan syarahan kamu itu selengkapnya.

3. Kamu telah mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan yang diadakan di sekolah. Tajuk syarahan yang kamu pilih ialah ‘Pentingnya Perpustakaan’’. Tuliskan syarahan kamu itu selengkapnya.


GLOSARI


bankrap menderita kerugian dan tidak mampu membayar segala hutangnya sehingga perniagaannya tidak dapat teruskan, jatuh miskin dan habis harta bendanya


bengkel tempat membaiki kenderaan yang rosak, kilang kecil tempat tukang-tukang bekerja,tempat pertemuan seniman, pelukis, penulis dan lain-lain, mesyuarat atau perbincangan untuk bertukar-tukar pendapat

aliran

gerakan sesuatu yang cair, gerakan mengalir, gerakan
tenaga elektrik melalui kawat, haluan.

pusing berputar, mengalihkan hala, memeningkan,
membingungkan tak ambil tahu,
singkat tidak lama tempohnya, sekejap, sebentarringkas, cetek akal

susul mengejar sesuatu yang terdahulu, mengikuti, menyelidiki,


cagar barang yang jadi taruhan apabila hutang,cengkeram, pendahuluan


Contoh jawapan

Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, dan hadirin sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah ‘Rakyat Sihat Negara Makmur.’

Hadirin sekalian,

Biarlah saya huraikan apa yang dimaksudkan dengan rakyat yang sihat. Rakyat yang sihat ialah mereka yang sihat fizikal dan mental. Untuk melahirkan rakyat yang sihat, kita memerlukan makanan yang seimbang dan berzat. Selain itu, kita juga memerlukan persekitaran yang tenteram.

Kerajaan kita telah menyediakan pelbagai kemudahan perubatan untuk memastikan rakyat negara ini mendapat rawatan yang terbaik. Dengan hal yang demikian, rakyat akan sentiasa berada dalam keadaan sihat. Rakyat yang sihat akan dapat meningkatkan produktiviti dalam apa juga bidang yang diceburi. Bukankah ini akan memberi pulangan yang besar kepada negara?

Hadirin sekalian,

Rakyat yang mempunyai mental atau emosi yang sihat pula akan berfikiran lebih rasional. Kita tidak mungkin melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh merosakkan diri sendiri, masyarakat, dan negara. Di dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Kita tentunya akan berusaha untuk mewujudkan perpaduan antara kaum.

Selain itu, jika sesebuah negara memiliki rakyat yang berkualiti, negara tersebut akan disegani oleh negara-negara lain. Inilah sebenarnya yang sedang berlaku sekarang. Negara kita yang berupaya mengekalkan kemakmuran dan keharmonian, telah menjadi contoh kepada negara-negara lain.

Hadirin sekalian,

Bagi mengakhiri syarahan ini, saya menyeru kepada para hadirin, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memastikan negara kita ini akan terus menikmati kemakmuran kerana rakyatnya sentiasa sihat.

Sekian, terima kasih.

Khamis, 20 Mei 2010

CATATAN HARIAN

CATATAN HARIANPengenalan

• Karangan jenis catatan harian ini ialah catatan penulis tentang peristiwa yang dialamai atau dilalui oleh penulis.

• Catatan Harian dikenali juga sebagai diari.

• Terbahagi kepada dua bentuk, itu catatan sehari dan catatan beberapa hari.

• Jika sehari, sertakan haribulan, hari, dan waktu berlakunya sesuatu aktiviti atau peristiwa.

• Jika catatan beberapa hari, sertakan hari, haribulan, dan waktu jika perlu.

• Waktu peristiwa atau aktiviti yang dicatat merupakan perkara penting yang dengan tajuk.

• Cara penulisan karangan jenis catatan ini seperti sebuah cerita. Urutan peristiwa atau aktiviti perlu disusun agar menimbulkan daya tarikan untuk mengetahui peristiwa selanjutnya.


Soalan Perbincangan

Satu aktiviti gotong-royong telah diadakan di sekolah kamu sempena kempen kebersihan. Kamu dikehendaki menulis catatan mengenai aktiviti tersebut.

Tulis catatan itu selengkapnya.

Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Langkah 1

Sebelum kamu menulis karanga ini, kamu hendaklah memahami soalan tersebut. Soalan ini,
Menghendaki kamu mencatat perjalanan satu aktiviti gotong=royong yang diadakan
di sekolah kamu. Kamu hendaklah mencatat semua aktiviti dari mula hingga selesai aktiviti tersebut.

Langkah 2
Maklumat-maklumat yang kamu perolehi bolehlah disusun dengan berdasarkan peta minda . Antara contoh maklumat yang sesuai dengan soalan tersebut ialah siapa terlibat, masa, peralatan, apa yang dibuat, jamuan dan sebagainya.


Langkah 3
Berdasarkan peta minda di atas, kamu bolehlah menulis karangan. Semasa mengarang , binalah ayat-ayat yang betul mengikut tatabahasanya supaya kamu tidak kehilangan markah di bahagian ini. Baca contoh karangann di bawah ini.

Gotong-royong

7.30 pagi - Ibu bapa dan murid-murid membanjiri perkarangan sekolah dengan membawa pelbagai peralatan untuk aktiviti gotong-royong.

8.00 pagi - Ucapan dan taklimat daripada Tuan Guru Besar, Tuan Haji Mohammad Noor bin Sanusi. Beliau melahirkan rasa terharu dan terima kasih terhadap sambutan yang ditunjukkan oleh ibu bapa untuk bergotong-royong.

8.30 pagi - Aktiviti gotong-royong membersihkan persekitaran sekolah dimulakan . Ibu bapa dan guru-guru membersikan kawasan persekitaran sekolah. Murid-murid pula membersihkan bilik darjah masing-masing.

10.30 pagi - Kerja-kerja pembersihan diberhentikan seketika untuk membasah tekak, sambil menikmati pelbagai hidangan kuih-muih di kantin sekolah. Sambil minum mereka berbual-bual.

11.00 pagi – Ketibaan wakil Pegawai Pendidikan Daerah, Tuan Haji Sailan bin Misran. Beliau bersama-sama ibu bapa menanam anak-anak pokok hiasa, sumbangan daripada seorang dermawan yang juga bekas murid sekolah ini.

12.00 tengah hari - Gotong-royong berakhir . Semua hadirin dijemput ke kantin sekolah untuk dijamu makan tengah hari. Sebelum. bersurai Tuan Guru Besar dan wakil Pegawai Pendidikan Daerah telah menyampaikan ucapan ringkas mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat.
Langkah 4

• Selepas mengarang, kamu hendaklah membaca semula karangan. Betulkan semula kesalahan tatabahasa iaitu penggunaan perkataan, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda baca, dan ejaan.

Latihan minggu ini.

1 Kamu berpeluang bercuti di satu tempat yang sangat menarik. Tuliskan catatan mengenai lawatan mengenai percutian kamu itu.

2 Baru-baru ini kamu telah menyertai lawatan ke sekolah pendidikan khas. Tulis catatan kamu, sepanjang lawatan tersebut.

3 Sambutan Hari Guru telah diadakan secara besar-besaran di sekolah kamu.
Tuliskan catatan mengenai sambutan tersebut selengkapnya.

GLOSARI:

aras : hingga ke, sampai ke, paras, takat, muka air dan lain-lain
yang disukat dalam isi padu, tingkat atau ketinggian
bangunan, ketinggian yang lazimnya digunakan sebagai
mengukur lilit, garis pusat dan luas pangkal pkok hidup
debu : tanah kering tau bahan laindalam bentu serbuk halus yang
menutupi bumi, permukaan benda atau yang berterbangan
ditiup angin.
publisiti penerangan atau hal mengenai seseorang(peristiwa atau keluaran
dan lain-lain) yang dihebahkan melalui alat sebaran am untuk
menarik perhatian umum; contoh memperkenalkan
barang-barang baru, keadaan diketahui atau dilihat
oleh orang ramai.
catat : menulis atau merakamkan sesuatu dalam buku dan
lain-lain untuk peringaan, perhatian pada masa
hadapan, membuat, merintis, memelopori, mencapai,
memperoleh, mendapat kemenangan
luput : hilang atau lenyap seperti zaman dongeng-mendongeng
yang sudah, hilang daripada hati atau lenyap daripada
ingatan, hilang daripada mata, terhindar daripada sesuatu,
terjauhkan atau terlepas daripada dakwaan, tidak mengena
pada sasaran, menyimpang daripada sasaran
gagah : kuat, mempunyai tenaga, bertenaga, berani, perkasa atau
sangat berani, besar dan tegap badan
namun : asalkan atau sahaja, kalau, sekadar, akan atau hal,
berhubung dengan, berkenaan, tentang, biarpun, meskipun
sungguhpun, walaupun .
nescaya : tidak boleh tidak, sudah tentu, menjadikantidak boleh
tidak, perihal tidak boleh tidak


Contoh latihan karangan soalan 3

Sabtu
10 MEI 2010

7.30 pagi : Semua peserta rombongan berkumpul di dewan sekolah. Guru pengiring Cikgu Azima memberi taklimat lawatan.

8.00 pagi : Bertolak menaiki bas yang disewa khas. Kami bebual-bual sambil menikmai keindahan sepanjang perjalanan. Kami sempat mencatat nama-nama tempat yang kami lalui.

9.30 pagi : Sampai ke destinasi kami, Pusat Pemulihan Orang Kurang Upaya, Sungai Pelek. Kami disambut mesra oleh Encik Angsor Karimon selaku pengetua pusat latihan tersebut. Menurut Encik Angsor pusat latihan vokasional ini menyediakan kursus pendawaian letrik, jahitan, motor mekanik, dan pertukangan perabut rotan.

10.00 pagi : Kami dibawa melawat ke bahagian latihan. Kami dapat melihat bagaimana pelajar-pelajar golongan kurang upaya ini belajar untuk mendapatkan sesuatu kemahiran.

11.00 pagi : Kami dibawa melawat pusat jualan atau pameran hasil kerja para peserta kursus. Pelbagai bentuk perabut rotan siap dipamerkan. Selain itu, terdapat juga barangan yang dibuat daripada buluh sebagai barangan cendera mata. Saya tidak melepaskan peluang membelinya.

2.00 petang : Kami sampai di sekolah. Tidak sabar rasanya untuk pulang ke rumah. Saya akan menceritakan pengalaman yang menarik itu kepada adik.

Rabu, 19 Mei 2010

Penulisan Berita

BERITAPengenalan

• Perlu memahami kehendak soalan secara menyeluruh.

• Semasa menulis karangan berita, kamu harus mengingat lima persoalan, iaitu Apa? Siapa? Bila? Di mana?, dan Mengapa?

• Isi berita yang paling penting haruslah didahulukan, manakala isi berita yang kurang penting dikemudiankan .

• Bahasa yang digunakan dalam penuliasan berita haruslah mudah dan padat.elakan daripada menggunakan ayat yang panjang-panjang.

• Penulisan berita mempunyai format yang ditetapkan . Nama tempat ditulis disebelah kiri perenggan pertama dengan menggunakan huruf besar sepenuhnya dan diikuti dengan tanda koma.Hari ditulis selepas nama tempat dan dibubuh tanda sempang sebelum memulakan perenggan pertama.

• Maklumat-maklumat untuk penulisan sesebuah berita boleh dikumpul melalui pembacaan, pemerhatian dan wawancara

• Semasa menulis karangan berita, kamu harus mengingat enam persoalan, iaitu apa, siapa, bila, di mana, mengapa, dan bagaimana .


 Apa ?
 Menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi tema atau inti berita.
 Memberi maklumat utama kepada keseluruhan berita.

 Bila ?
 Menerangkan masa sesuatu peristiwa itu berlaku.
 Tarikh dan hari kejadian berlaku perlu ditulis dengan jelas.
 Dalam berita-berita jenayah dan kemalangan , waktu peristiwa berlaku perlu ditulis juga.

 Di mana ?
 Menerangkan nama tempat di mana berlakunya sesuatu peristiwa.
 Jika terdapat nama-nama tempat yang tidak diketahui umum, alamat tempat itu hendaklah ditulis dengan penuh.

 Siapa ?
 Nama-nama yang terlibat dalam peristiwa itu mestilah jelas. Nama perlu ditulis dengan lengkap dan penjelasan atau gelaran yang menerangkan siapa perlu ada.
 Nama penuh , gelaran juga perlu ditulis.
 Adakalanya umur juga perlu ditulis .

 Mengapa ?
 mengandungi sebab-sebab peristiwa itu berlaku
 sebab-sebab yang tidak diketahui hendaklah ditulis sebagai ‘belum diketahui’ atau ‘belum ada bukti’.

 Bagaimana?
 menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangan sesuatu peristiwa.Soalan Perbincangan Minggu ini

Sekolah kamu telah mengadakan satu program sempena persaraan Perdana Menteri. Kamu diminta menulis berita tentang program tersebut untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah.

Panjang berita, mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.Langkah 1

Kamu mestilah membaca soalan berita tersebut dengan teliti. Garis maklumat-maklumat yang penting supaya tidak melakukan kesilapan semasa membuat rangka berita.

Langkah 2

Berdasarkan tema atau tajuk kamu bolehlah membuat kerangka berita . Sebaik-baiknya kerangka berita yang hendak dibuat berdasarkan peta minda. Peta minda hendaklah seberapa ringkas. Apa yang penting kamu dapat memahaminya kerana masa untuk mencari isi penting dan membina peta minda tidak lebih 5 minit.

Langkah 3
Berdasarkan peta minda di atas, kamu bolehlah menulis karangan berita. Semasa mengarang , binalah ayat-ayat yang betul mengikut tatabahasanya supaya kamu tidak kehilangan markah di bahagian ini.

Baca contoh berita di bawah ini.

Tajuk :

Jasamu guru di kenang sepanjang hayat.


SEPANG, 17 Mei – Satu program ‘Jasamu guru dikenang sepanjang hayat’ telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra. Program tersebut diadakan sempena ‘Hari Guru’.

Pelbagai aktiviti telah diadakan, antaranya ialah ucapan daripada guru dan murid, membaca perutusan Menteri Pendidikan dan Pengarah Pendidikan, melukis poster, mendiklamasi sajak, dan pertandingan tiru gaya Perdana Menteri.

Aktiviti kemuncak program tersebut ialah menandatangani kad gergasi daripada setiap murid sekolah ini. Aktiviti itu bertujuan bagi menyatakan tanda terima kasih kepada guru-guru mereka.

Penyelaras program Encik Angsor bin Karimon berkata objektif utama program ialah untuk memupuk budaya penyayang, terima kasih, di kalangan murid-murid.

“Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah, selaras dengan program-program yang dianjurkan oleh kementerian . Hal ini penting kerana sekolah merupakan tempat penyemai budaya penyayang,” katanya lagi.

Yang di Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru turut hadir dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para peserta yang telah memenangi pelbagai pertandingan.


Langkah 4

• Selepas mengarang, kamu hendaklah membaca semula karangan . Betulkan semua kesalahan tatabahasa dari segi penggunaan perkataan, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda baca, dan ejaan.

• Kamu juga boleh menyuruh rakan-rakan untuk menyemak karangan kamu, terutamanya aspek-aspek seperti di atas. Sebarang kesalahan yang dilakukan, hendakalah dibuat pembetulan dengan segera dan memastikan tidak akan berlaku kesalahan yang berulang.Latihan minggu ini.

1. Satu kemalangan jalan raya di tempat kamu. Tulis berita tentang kejadian tersebut selengkapnya.

2. Seoranag murid lemas, sewaktu mandi di tali air di tempat kamu. Tulis berita tentang kejadian tersebut selengkapnya.

3. Satu peristiwa yang mengembirakan telah diadakan di sekolah kamu. Tuliskan berita mengenainya.


Contoh jawapan 2


SUNGAI PETANI 15 MEI. - Seorang murid tahun dua, Muaz Mustafa, 8, lemas ketika mandi bersama tiga rakannya di sebuah tali air di belakang pasar tani, Sungai Petani, petang kelmarin.

Ketua jabatan Siasatan Jenayah negeri, berkata mangsa yang tinggal di Taman Sentosa, Sungai Petani mandi bersama rakannya di tali air yang baru digali sedalam 2.0 meter dan lemas kira-kira jam 6 petang.

Muaz Mustafa yang dikatakan tidak pandai berenang, diselamatkan seorang penduduk kampung yang melihat kejadian itu.

Mangsa dihantar ke hospital Sungai Petani tetapi disahkan meninggal dunia setibanya di sana.

Ibu mangsa, Kamariah Ismail, 35, hanya mengetahui kejadian itu apabila diberitahu oleh salah seorang rakan anaknya petang kelmarin.

Pihak polis menyeru ibu bapa supaya mengawasi anak-anak daripada bermain di kawasan parit dan tali air.

GLOSARI:

mengunjungi mendatangi untuk melihat-lihat tempat dan lain-lain atau
menemui seseorang,melawat, menziarah
gimik sesuatu tindakan , objek, alat yang luar biasa yang tidak semestinya penting, yang digunakan untuk menarik perhatian umum lazimnya dalam bidang ekonomi dan politik
khasiat faedah atau kebaikan tertentu contoh zat makanan,manfaat
meleleh keluar atau mengalir perlahan-lahan
awas : kawal, jagai, berwaspada, berhati-hati
ria : suka hati kerana mendapat apa yang dihajatkan, riang, gembira
mesyuarat : bersidang , rundingan untuk membincangkan sesuatu
atau mencari sesuatu ketetapan
pengadil : orang yang mengadili sesuatu perkara atau pertandingan sukan,
di mahkamah hakim.
luput : hilang atau lenyap seperti zaman dongeng-mendongeng
yang sudah, hilang daripada hati atau lenyap daripada
ingatan, hilang daripada mata, terhindar daripada sesuatu,
terjauhkan atau terlepas daripada dakwaan, tidak mengena
pada sasaran, menyimpang daripada sasaran
hambat : memburu, mengejar( kerana hendak menangkap atau menyerang)
mashyur : tersebar di serata tempat bagi berita, peristiwa dan lain-lain,
ketahuan ketempat-tempat lain atau negeri-negeri lain, terkenal,
ternama bagi tempat atau orang

Selasa, 18 Mei 2010

AUTOBIOGRAFI

Pengenalan
Karangan autobiografi adalah sejenis karangan yang menceritakan riwayat hidup sesuatu objek, haiwan atau tumbuhan. Oleh itu semasa menulis karangan jenis ini , anda perlu membayangkan diri anda sebagai objek , haiwan atau tumbuhan itu.

Pada umumnya, beberapa perkara di bawah ini perlu diberi perhatian sewaktu anda merangka dan menulis karangan tersebut :

 Perlu menulis di mana dibuat,bahan-bahan yang digunakan,keadaan diri apabila
siap dipasarkan untuk jenis objek

 Untuk haiwan atau tumbuhan perlu diceritakan asal-usul , perkembangan hidup,
keistemewaan, dan pegorbanan atau sumbangan kepada kehidupan umum,

 Gambarkan berasa bangga dapat berkhidmat kepada manusia.

 Boleh menyelitkan perbualan antara sesama rakan.

 Paparkan nilai-nilai murni dan cerita mesti logik.


Soalan Perbincangan Minggu Ini

Tuliskan sebuah karangan bertajuk “Aku Sebuah Robot”
Panjang karangan kamu mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.


Langkah 1

Memahami kehendak soalan yang meminta anda menceritakan riwayat hidup Sebuah Robot. Kamu boleh memberi nama robot yang kamu sukai. Selai itu kamu juga hendaklah menentukan fungsi robot yang kamu ceritakan itu.

Langkah 2

Menyediakan isi-isi karangan berdasarkan konsep peta minda. Kamu perlu membiasakan diri mencatat isi-isi penting menggunakan peta minda supaya karangan yang ditulis mempunyai isi dan jalan cerita yang mantap.

Langkah 3

Menulis karangan lengkap berdasarkan isi-isi penting dalam peta minda. Anda perlu mengarang mengikut urutan cerita dan binalah ayat mengikut tatabahasa yang betul.Contoh karangan


Aku Sebuah Buku

Aku sebuah robot. Namaku ‘Cekap Setia’. Aku dicipta oleh sekumpulan jurutera tempatan. Tujuan aku dicipta ialah untuk membantu golongan orang kurang upaya.

Aku dicipta dengan pelbagai keistimewaan atau fungsi, sebagaimana yang dikehendaki oleh penggunnya. Aku dicipta untuk membantu tuanku yang cacat penglihatan. Aku mampu membantu menyelesaikan masalah tuan aku.

Tuan aku telah membelanjakan hampir RM 100 000,00 untuk menciptakan aku. Dengan kos yang mahal itu membolehkan aku mempunyai pelbagai fungsi, terutama dalam membuat kerja-kerja di rumah seperti memasak dan mengemas rumah.

Pada suatu hari tuan aku telah membawa aku membeli belah. Kulihat semua mata tertumpu ke arah aku dan tuan aku. Apa tidaknya, apabila tuan aku menyuruh aku memilih barang-barang yang hendak dibeli, dengan pantas aku berjaya mendapatkannya.

Peristiwa yang mencabar hidupku ialah apabila aku berjaya menggagalkan satu rompakan di sebuah bank. Ketika itu tuan aku sedang berurusan di sebuah bank tiba-tiba sekumpulan perompak bersenjata api menyerbu bank tersebut. Apa lagi aku pun merampas senjata itu dengan kuasa magnetku yang kuat.

Kini aku dihantar semula kepada pereka ciptanya untuk ditingkatkan fungsi dan keupayaan aku. Aku yakin selepas ini aku dapat membantu tuan aku dengan lebih baik lagi.

Langkah 4

Kamu hendaklah membaca dan menyemak semula karangan itu. Dalam proses penyemakan perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian agar anda tidak kehilangan markah ialah kesalahan penggunaan kata, struktur ayat, penggunaan imbuhan, tanda baca, dan ejaan.

Soalan Latihan Minggu Ini

1. Tulis sebuah karangan bertajuk “Aku Sebuah Kamera”.

2. Tuliskan sebuah karangan bertajuk “ Aku sekor ikan”.

3. Tuliskan sebuah karangan bertajuk “ Aku Seekor Lebah “.


Jawapan soalan 2


Contoh Jawapan Karangan Soalan 1

Aku ikan Kelisa. Sisikku berwarna kekuning-kuningan seperti emas, Mataku besar dan bulat. Aku seekor ikan yang comel. Aku tinggal di dalam balang yang cantik.

Aku berasal dari sebuah anak sungai di Taman Negara. Aku telah ditangkap oleh seorang pemburu kelisa lalu menjualnya kepada tuan aku sekarang dengan harga RM 1000.00. Ketika itu usiaku baru sembilan bulan.

Aku sangat kecewa ketika itu. Aku sangat benci dengan manusia yang hanya mengejar keuntungan semata-mata. Aku terpaksa berpisah dengan rakan-rakanku yang bebas bermain di celah-celah batu di dalam air yang dingin di tengah rimba.Tetapi kini aku sangat sayang dengan tuan aku.

Tuan aku, telah menjaga aku dengan baik. Air di dalam balang tempat tinggalku sentiasa bersih. Aku juga sentiasa kenyang kerana sentisa mendapat makanan yang bermutu tinggi. Tuan aku suka melihat aku berenang-renang ke sana ke mari.

Kecantikan sisikku yang berkilau-kilauan membuatkan rakan-rakan tuan aku terpegun dan sentiasa memuji-muji kecantikanku. Tuan aku bertambah sayang kepada aku, walaupun dia telah ditawarkan RM 20 000.00 untuk membeli aku.

Kehidupanku gembira sekali. Tuan akau terus menjaga aku dengan penuh kasih sayang. Aku sangat sayang kepadanya.GLOSARIalur lekuk memanjang pada tanah, kayu,aliran air di kawasan becah.
ambang kayu yang dipasang melintang pada bahagian atas pintu atau jendela,
mengapung,bulan penih seolah-olah mengapung di udara.
cecah mengenai sedikit menyentuh sedikit, mencolek sambal
datar rata pada tanah atau permukaan,tidak turun naik atau tidak tinggi rendah
gedung : rumah besar yang dibuat daripada batu, bangunan
untuk maksud tertentu seperti untuk pejabat
mampu : sanggup melakukan atau sanggup mengadakan
sesuatu, berupaya
lapang : tidak sempit, luas atau lega tidak ada yang merungsingkan
atau tenang
erat : tidak mudah lepas, tidak longgar, tetap tidak berubah,
rapat atau karib benar
kasa kain yang halus dan jarang tenunannya, jaringan dawai yang
halus-halus lubangnya biasa dipakai atau dikenakan
pada pintu almari makanan
matang masak pada buah-buahan atau makanan, sudah hampir akan
pecah pada bisul, sudah sempurna atau sudah
menunjukkan kesempurnaan atau kedewasaan
pada pemikiran

Isnin, 10 Mei 2010

CINTA SEJATI SEORANG IBU TERHADAP ANAK-ANAKNYA

Wanita itu sudah tua, namun semangat perjuangannya tetap menyala seperti wanita yang masih muda. Setiap tutur kata yang dikeluarkannya selalu menjadi pendorong dan bualan orang disekitarnya. Maklumlah, ia memang seorang penyair dua zaman, maka tidak kurang pula bercakap dalam bentuk syair. Al-Khansa bin Amru, demikianlah nama wanita itu. Dia merupakan wanita yang terkenal cantik dan pandai di kalangan orang Arab. Dia pernah bersyair mengenang kematian saudaranya yang bernama Sakhr :

"Setiap mega terbit, dia mengingatkan aku pada Sakhr, malang. Aku pula masih teringatkan dia setiap mega hilang dii ufuk barat Kalaulah tidak kerana terlalu ramai orang menangis di sampingku ke atas mayat-mayat mereka, nescaya aku bunuh diriku."
Setelah Khansa memeluk Islam, keberanian dan kepandaiannya bersyair telah digunakan untuk menyemarakkan semangat para pejuang Islam. Ia mempunyai empat orang putera yang kesemuanya diajar ilmu bersyair dna dididik berjuang dengan berani. Kemudian puteranya itu telah diserahkan untuk berjuang demi kemenangan dan kepentingan Islam. Khansa telah mengajar anaknya sejak kecil lagi agar jangan takut menghadapi peperangan dan cabaran.

Pada tahun 14 Hijrah, Khalifah Umar Ibnul Khattab menyediakan satu pasukan tempur untuk menentang Farsi. Semua Islam dari berbagai kabilah telah dikerahkan untuk menuju ke medan perang, maka terkumpullah seramai 41,000 orang tentera. Khansa telah mengerahkan keempat-empat puteranya agar ikut mengangkat senjata dalam perang suci itu. Khansa sendiri juga ikut ke medan perang dalam kumpulan pasukan wanita yang bertugas merawat dan menaikkan semangat pejuan tentera Islam.
Dengarlah nasihat Khansa kepada putera-puteranya yang sebentar lagi akan ke medan perang, "Wahai anak-anakku! Kamu telah memilih Islam dengan rela hati. Kemudian kamu berhijrah dengan sukarela pula. Demi Allah, yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya kamu sekalian adalah putera-putera dari seorang lelaki dan seorang wanita. Aku tidak pernah mengkhianati ayahmu, aku tidak pernah memburuk-burukkan saudara-maramu, aku tidak pernah merendahkan keturuna kamu, dan aku tidak pernah mengubah perhubungan kamu. Kamu telah tahu pahala yang disediakan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam memerangi kaum kafir itu. Ketahuilah bahawasaya kampung yang kekal itu lebih baik daripada kampung yang binasa."

Kemudian Khansa membacakan satu ayat dari surah Ali Imran yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman! Sabarlah, dan sempurnakanlah kesabaran itu, dan teguhkanlah kedudukan kamu, dan patuhlah kepada Allah, moga-moga menjadi orang yang beruntung." Putera-putera Khansa tertunduk khusyuk mendengar nasihat bonda yang disayanginya.
Seterusnya Khansa berkata, "Jika kalian bangun esok pagi, insya Allah dalam keadaan selamat, maka keluarlah untuk berperang dengan musuh kamu. Gunakanlah semua pengalamanmu dan mohonlah pertolongan dari Allah. Jika kamu melihat api pertempuran semakin hebat dan kamu dikelilingi oleh api peperangan yang sedang bergejolak, masuklah akmu ke dalamnya. Dan dapatkanlah puncanya ketika terjadi perlagaan pertempurannya, semoga kamu akan berjaya mendapat balasan di kampung yang abadi, dan tempat tinggal yang kekal."

Subuh esoknya semua tentera Islam sudah berada di tikar sembahyang masing-masing untuk mengerjakan perintah Allah iaitu solat Subuh, kemudian berdoa moga-moga Allah memberikan mereka kemenangan atau syurga. Kemudian Saad bin Abu Waqas panglima besar Islam telah memberikan arahan agar bersiap-sedia sebaik sahaja semboyan perang berbunyi. Perang satu lawan satu pun bermula dua hari. Pada hari ketiga bermulalah pertempuran besar-besaran. 41,000 orang tentera Islam melawan tentera Farsi yang berjumlah 200,000 orang. Pasukan Islam mendapat tentangan hebat, namun mereka tetap yakin akan pertolongan Allah .

Putera-putera Khansa maju untuk merebut peluang memasuki syurga. Berkat dorongan dan nasihat dari bondanya, mereka tidak sedikit pun berasa takut. Sambil mengibas-ngibaskan pedang, salah seorang dari mereka bersyair,
"Hai saudara-saudaraku! Ibu tua kita yang banyak pengalaman itu, telah memanggil kita semalam dan membekalkan nasihat. Semua mutiara yang keluar dari mulutnya bernas dan berfaedah. Insya Allah akan kita buktikan sedikit masa lagi."
Kemudian ia maju menetak setiap musuh yang datang. Seterusnya disusul pula oleh anak kedua maju dan menentang setiap musuh yang mencabar. Dengan semangat yang berapi-api ia bersyair,

"Demi Allah! Kami tidak akan melanggar nasihat dari ibu tua kami Nasihatnya wajib ditaati dengan ikhlas dan rela hati Segeralah bertempur, segeralah bertarung dan menggempur mush-musuh bersama-sama Sehingga kau lihat keluarga Kaisar musnah."
Anak Khansa yang ketiga pula segera melompat dengan beraninya dan bersyair,
"Sungguh ibu tua kami kuat keazamannya, tetap tegas tidak goncang Beliau telah menggalakkan kita agar bertindak cekap dan berakal cemerlang Itulah nasihat seorang ibu tua yang mengambil berat terhadap anak-anaknya sendiri Mari! Segera memasuki medan tempur dan segeralah untuk mempertahankan diri Dapatkan kemenangan yang bakal membawakegembiraan di dalam hati Atau tempuhlah kematian yang bakal mewarisi kehidupan yang abadi."

Akhir sekali anak keempat menghunus pedang dan melompat menyusul abang-abangnya. Untuk menaikkan semangatnya ia pun bersyair,
"Bukanlah aku putera Khansa', bukanlah aku anak jantan Dan bukanlah pula kerana 'Amru yang pujiannya sudah lama terkenal Kalau aku tidak membuat tentera asing yang berkelompok-kelompok itu terjunam ke jurang bahay, dan musnah mangsa oleh senjataku."
Bergelutlah keempat-empat putera Khansa dengan tekad bulat untuk mendapatkan syurga diiringi oleh doa munajat bondanya yang berada di garis belakang. Pertempuran terus hebat. Tentera Islam pada mulanya kebingungan dan kacau kerana pada mulanya tentera Farsi menggunakan tentera bergajah di barisan hadapan, sementara tentera berjalan kaki berlindung di belakang binatang tahan lasak itu. Namun tentera Islam dapat mencederakan gajah-gajah itu dengan memanah mata dan bahagian-bahagian lainnya. Gajah yang cedera itu marah dengan menghempaskan tuan yang menungganginya, memijak-mijak tentera Farsi yang lannya. Kesempatan ini digunakan oleh pihak Islam untuk memusnahkan mereka. Panglima perang bermahkota Farsi dapat dipenggal kepalanya, akhirnya mereka lari lintang-pukang menyeberangi sungai dan dipanah oleh pasukan Islam hingga air sungai menjadi merah. Pasukan Farsi kalah teruk, dari 200,000 tenteranya hanya sebahagian kecil sahaja yang dapat menyelamatkan diri.

Umat Islam lega. Kini mereka mengumpul dan mengira tentera Islam yang gugur. Ternyata yang beruntung menemui syahid di medan Kadisia itu berjumlah lebih kurang 7,000 orang. Dan daripada 7,000 orang syuhada itu terbujur empat orang adik-beradik Khansa. Seketika itu juga ramailah tentera Islam yang datang menemui Khansa memberitahukan bahawa keempat-empat anaknya telah menemui syahid. Al-Khansa menerima berita itu dengan tenang, gembira dan hati tidak bergoncang. Al-Khansa terus memuji Allah dengan ucapan,

"Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakanku dengan mensyahidkan mereka, dan aku mengahrapkan darii Tuhanku, agar Dia mengumpulkan aku dengan mereka di tempat tinggal yang kekal dengan rahmat-Nya!"
Al-Khansa kembali semula ke Madinah bersama para perajurit yang masih hidup dengan meninggalkan mayat-mayat puteranya di medan pertempuran Kadisia. Dari peristiwa peperanan itu pula wanita penyair ini mendapat gelaran kehormatan 'Ummu syuhada yang ertinya ibu kepada orang-orang yang mati syahid."

BALASAN MENINGGALKAN SOLAT

Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah S.A.W sedang duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis.
Apabila Rasulullah S..A.W melihat pemuda itu menangis maka baginda pun berkata, "Wahai orang muda kenapa kamu menangis?"
Maka berkata orang muda itu, "Ya Rasulullah S.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya."
Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar r.a dan Umar r.s. mendapati ayah orang mudah itu telah bertukar rupa menjadi babi hitam, maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah S.A.W, "Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayah orang ini bertukar menjadi babi hutan yang hitam."

Kemudian Rasulullah S.A.W dan para sahabat pun pergi ke rumah orang muda dan baginda pun berdoa kepada Allah S.W.T, kemudian mayat itu pun bertukar kepada bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut.
Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?"

Berkata orang muda itu, "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat." Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babi hutan yang hitam."
Di zaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itu bergerak. Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka cuba membunuh ular itu.

Apabila mereka cuba untuk membunuh ular itu, maka berkata ular tersebut, "Laa ilaaha illallahu Muhammadu Rasulullah, menagapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah S.W.T yang memerintahkan kepadaku supaya menyeksanya sehingga sampai hari kiamat."
Lalu para sahabat bertanya, "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?"
Berkata ular, "Dia telah melakukan tiga kesalahan, di antaranya :"

1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mahu datang untuk sembahyang berjamaah.
1. Dia tidak mahu keluarkan zakat hartanya.
1. Dia tidak mahu mendengar nasihat para ulama.

Maka inilah balasannya.